skip to Main Content

Afkalven Oosterdel gaat steeds meer kosten

Vanmorgen gelezen in het NHD-tekst Arie Booy-Er is structureel meer geld nodig om eilanden in het Oosterdelgebied te behoeden tegen afkalving onder invloed van water en dieren. De bekostiging van de noodmaatregelen is weliswaar rond, nu het vervolg nog.

Een jaar geleden sloten Langedijk en Heerhugowaard een akkoord over de ontwikkeling van het Stations- en Oosterdelgebied. Begin dit jaar trokken beide gemeenten de beurs om proef te draaien met het stoppen van de afkalving in het eilandenrijk. Hoewel de resultaten van de experimentele periode afgewacht moeten worden, is het zeker dat er meer geld nodig is voor het beheer van de eilandoevers.

’We lopen tegen de grenzen aan van wat een stichting van vrijwilligers kan bereiken’, merkt voorzitter Ger Arkesteijn van Veldzorg op in het beleidsplan voor deze periode. Zijn club kent krappe marges en heeft een gebied vol uitdagingen te beheren. De stichting wil niet bedelen om geld, maar samen met de gemeenten en andere partijen de Oosterdel voor de toekomt behouden. Als eigenaar is Staatsbosbeheer, SBB, een belangrijke partij. Veldzorg krijgt een beheersvergoeding van SBB, maar die dekt slechts een klein deel van de kosten.

Loonwerker

Stel dat het staatsbedrijf het onderhoud aan loonwerkers zou uitbesteden; dan gaat daar ruim 100.000 euro per jaar mee heen. Nu regelt Veldzorg het onderhoud van de 92 hectare en vangt er 17 procent van dat bedrag voor. Naast het reguliere onderhoud worden nu extra kosten gemaakt voor oeverbescherming. Veldzorg is blij met de steun van Langedijk en Heerhugowaard, maar wat gebeurt er in de toekomst? Achter de schermen wordt alvast berekend wat nodig zal zijn. Veel hangt af van welke beschermingsmethode uiteindelijk gekozen wordt.

Veldzorg vindt dat de vergoeding van Staatsbosbeheer omhoog moet. Gaat dat niet lukken, dan dient in samenspraak met grondeigenaar en gemeente meer geld beschikbaar te komen. In het beleidsplan somt Veldzorg zaken op die geld in het laatje kunnen brengen. Vaak is dan wel medewerking van de overheid nodig of gewenst. Het alternatief is somber: ’Akkers kalven af, sloten worden ondieper en/of verlanden. Waterkwaliteit gaat achteruit. Over 20 jaar is er geen cultuurlandschap meer’.

Schrikbeeld

Voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard zou dat een schrikbeeld zijn. Het Langedijkse eilandenrijk wordt immers als het groen-blauwe hart van deze toekomstige fusiegemeente gezien.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top