skip to Main Content

Gemeenten in de bres voor Oosterdel

14-01-2021-Alkmaarse Courant-Stad en Streek-Arie Booy-archieffoto-.Deze week zijn vrijwilligers van stichting Veldzorg begonnen met maatregelen om de kwetsbare eilanden in het Oosterdelgebied veilig te stellen. Een actie die gesteund wordt door niet alleen de gemeente Langedijk, maar ook door Heerhugowaard .

Deze week zijn vrijwilligers van stichting Veldzorg begonnen met maatregelen om de kwetsbare eilanden in het Oosterdelgebied veilig te stellen. Een actie die gesteund wordt door niet alleen de gemeente Langedijk, maar ook door Heerhugowaard.

Voorzitter Gerrit Arkesteijn van Veldzorg is zeer ingenomen met de financiële steun van de lokale overheid. ,,Geweldig dat de twee gemeentebesturen die straks één worden, de beurs trekken voor ons natuurgebied”, zegt de praeses. Dinsdag zijn vrijwilligers begonnen met de eerste werkzaamheden om het afkalven van eilanden tegen te gaan.

Het pakket noodmaatregelen varieert van het leggen van zinkstukken tot beplante kokosmatten. Het is een arbeidsintensieve en kostbare klus. De financiële steun is daarom onmisbaar. Zeker omdat er al bijna vijftien kilometer oever aan het wegzakken is in het water.

,,Het afkalven van de eilandjes wordt veroorzaakt door een mix van factoren”, legt voorzitter Arkesteijn uit. ,,Naast het gewoel van dieren is er de golfslag die oevers uitholt. Maar ook menselijke invloed, zoals wel of geen onderhoud van de kanten, speelt mee. Daarnaast is de stand van het waterpeil van invloed.” Alles bij elkaar zorgt dit er voor dat de oevers meer dan vroeger aan erosie onderhevig zijn.

Door een proef te nemen met verschillende manieren van oeverbescherming hoopt stichting Veldzorg de meest geschikte aanpak van het probleem boven water te krijgen. Het plan is resultaat van onderzoek van studenten van Inholland. Afgelopen jaar waren de jonge onderzoekers actief in het natuurgebied.

De studenten hadden kreeftenexpert Bram Koese uitgenodigd om ter plekke te bezien wat de regionale betekenis van het schaaldier is. Koese zag de rivierkreeft niet als de enige boosdoener bij het afkalven van het land. ’Zijn verwachting was dat oude woelratholen versneld werden uitgespoeld door de zuiging van voorbijvarende schuiten, waarbij ook kleine, alsmaar klotsende golfjes een rol spelen’, melden de onderzoekers in het meest recente nieuwsblad van Veldzorg.

Golfslag

Langs de eilandjes varen draagt bij aan golfslag, maar ook de wind zorgt voor het in beweging komen van het oppervlaktewater. Voor de gemeente, die water als toeristische trekker hoog in het vaandel heeft staan, een extra aandachtspunt. In het Oosterdelgebied zijn al langer restricties opgelegd aan vaartuigen. Ze mogen niet gemotoriseerd zijn; tussen zonsondergang en zonsopgang is het zelfs verboden om het water op te gaan. Toch blijven er onverlaten die alle regels aan hun laars lappen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top