skip to Main Content

Wie niet zelf wil tuinieren, maar wel betrokken is bij het behoud van dit mooie en unieke gebied, kan een eiland adopteren. Dat kost minimaal 150 euro per jaar voor particulieren en 250 euro per jaar voor bedrijven. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook!

Het onderhoud van de geadopteerde eilanden doet Veldzorg. De adoptie-eilanden zijn beschermd natuurgebied en mogen daarom niet worden betreden. Er is wel een algemeen eiland waar adoptanten kunnen aanmeren en recreëren.

Adoptanten krijgen een persoonlijke vaarpas. Deze pas wordt op naam gesteld en geeft de schipper ontheffing van het verbod op mechanisch voortbewogen vaartuigen in het gebied. Overigens mag in het broedseizoen in een deel van het gebied niet gevaren worden, ook niet met een vaarpas.

Draagt u het Oosterdelgebied een warm hart toe en wilt u met uw boot het gebied in? Adopteer dan een eiland! Stuur een e-mail naar het secretariaat secretaris@oosterdel.nl, waarna de secretaris contact met u opneemt .

Back To Top