skip to Main Content

Het adoptiebeleid.  Lees hier

Wie niet zelf wil tuinieren, maar wel betrokken is bij dit mooie en unieke gebied, kan een eiland adopteren. Particulieren betalen daarvoor 175 euro per jaar, voor bedrijven rekenen we minimaal 300 euro per jaar. Een hoger bedrag mag natuurlijk altijd!

Met uw bijdrage helpt u het gebied te behouden. Daarvoor onderhouden wij zelf de geadopteerde eilanden. Die zijn namelijk beschermd gebied en mogen niet worden betreden, ook niet door adoptanten.  Er is wel een algemeen eiland, daar kunnen adoptanten aanmeren en verblijven.

Een adoptant krijgt een persoonlijke ontheffing van het vaarverbod. Deze wordt op naam gesteld en geeft de houder ontheffing van het verbod op toegang met mechanisch aangedreven vaartuigen in het landschapsreservaat. Overigens mag in het broedseizoen in een deel van het gebied niet worden gevaren, ook niet met een vaarpas. En na zonsondergang en voor zonsopgang is het gebied verboden terrein voor iedereen.

Draagt u landschapsreservaat Oosterdelgebied een warm hart toe? Adopteer dan een eiland! Stuur daarvoor een e-mail naar secretaris@oosterdel.nl. Vervolgens neemt onze secretaris contact met u op.

Back To Top