skip to Main Content

Met een minimale bijdrage van twintig euro per jaar ben je al vriend van het Oosterdelgebied. Donaties van onze vrienden komen ten goede aan een specifiek doel dat we jaarlijks vaststellen. In 2019 gebruikten we de bijdragen voor de plaatsing van twee windmolens. Die moeten een deel van het gebied vernatten zodat weidevogels als de baardman, tureluur, waterral en grutto er weer terugkeren.
Bijdragen kunnen worden gestort op rekening NL75 RABO 0346 6487 69 ten name van stichting Veldzorg. Onze vrienden worden – als ze hun mailadres doorgeven – op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Veldzorg door de digitale nieuwsbrief die we tien maal per jaar versturen.

Back To Top