skip to Main Content

Stichting Veldzorg Oosterdel is transparant over haar financiën. Op deze pagina vindt u de jaarrekeningen over de afgelopen 2 jaren en de begroting voor het lopende jaar.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Begroting 2021

Back To Top