skip to Main Content

Actie tegen gravende kreeft

Foto: Hans van Weel. Tekst: Roel van Leeuwen. NHD 03-08-2020

Het cultuurlandschap Oosterdel wordt de laatste jaren ernstig aangetast door de Amerikaanse rivierkreeft. Zodanig dat het voorbestaan van het gebied op het spel staat. Ingrijpen is noodzakelijk.Wat moet er gebeuren om de schade aan de oevers in het Oosterdelgebied – veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeft – te herstellen? Een proefproject dat in september van start gaat, moet uitwijzen wat er mogelijk is en hoeveel het herstel gaat kosten.

Vertroebeling

Het gebied zit vol met uitheemse rivierkreeften. Het graafgedrag van deze dieren tast in versneld tempo het cultuurlandschap aan. Veel oevers van de eilandjes zijn aangetast. Deze kalven hierdoor af, of staan op het punt om af te kalven. En dit draagt weer bij tot vertroebeling van het water. En hierdoor verdwijnen diersoorten als kikkers. De omslag naar een troebel en soortenarm ecosysteem dreigt.

Heerhugowaard steekt nu 28.000 euro in de redding van het Oosterdelgebied en Langedijk draagt 21.000 euro bij. Weliswaar is het gebied onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en eigendom van Staatsbosbeheer, maar het gebied wordt beheerd door Veldzorg. Dat krijgt een beperkte beheervergoeding van Staatsbosbeheer. Dit bedrag is echter niet voldoende om de schade, veroorzaakt door de rivierkreeften, te herstellen en voorkomen. Met de subsidie van de beoogde fusiepartners kan Veldzorg al op korte termijn starten met het herstel van de eerste oevers en met de onderzoeken. Hiermee wordt inzicht verkregen in welke maatregelen er op de lange termijn nodig zijn.

,,In september gaan vier studenten van de Hogeschool Inholland aan de slag’’, zegt voorzitter Gerrit Arkesteijn van Veldzorg. ,,Zij zullen proeven doen om te kijken hoe je het cultuurlandschap kunt beschermen.’’ Hierbij is er wel één belangrijk uitgangspunt volgens Arkesteijn. ,,De oevers liggen er 900 jaar bij zonder beschoeiing en we gaan het nu ook niet beschoeien.’’ Hij hoopt dat al voor het broedseizoen, dat in maart begint, maatregelen kunnen worden getroffen. ,,Dan kijken we hoe dat werkt.’’

Wilgentenen

De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van Veldzorg al het nodige gedaan om de aangetaste oevers te beschermen. Zo heeft de stichting geëxperimenteerd met door vrijwilligers gemaakte wiepen ofwel matjes van wilgentenen, waarmee de aangetaste oevers onder water worden beschermd. Daarnaast wordt er riet geplant in de grootste gaten. Kreeften lijken hier niet van te houden.

Ook is in het verleden een beroepsvisser ingezet om kreeften te vangen. Die keerde het gebied de rug toe nadat zeven fuiken waren gestolen. Onlangs schreef de gemeente Langedijk een rivierkreeftviswedstrijd uit onder jongeren. Sindsdien zijn er enkele duizenden kreeften gevangen, maar omdat Oosterdel een natuurgebied is mogen alleen houders van een ontheffing er rivierkreeften vangen.

Nieuws update?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top