skip to Main Content

Tussen 1968 en 1973 werd door een ingrijpende ruilverkaveling het Geestmerambacht opnieuw ingericht. Waterwegen maakten plaats voor rijwegen en van het oude eilandenrijk bleef alleen het Oosterdel over.

Staatsbosbeheer heeft als eigenaar van dit gebied in 2005 het beheer overgedragen aan Stichting Veldzorg. Dankzij subsidies van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) brengt Stichting Veldzorg het Landschapsreservaat Oosterdel weer in de oude staat en wil het een levensvatbare toekomst bieden.

Stichting Veldzorg is, als beheerder, de overkoepelende organisatie voor alle activiteiten in het gebied. Een van de uitgangspunten is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door tuinders, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om die reden is indertijd een samenwerkingsverband aangegaan met WNK Alkmaar, inmiddels opgevolgd door Agros, en Scorlewald (Raphaëlstichting).

Vandaag de dag heeft het landschap praktisch dezelfde vorm als de toenmalige beginvorm. De akkers worden verhuurd aan tuinders. Het gebied is ingericht als cultuurlandschap en is het geschikt voor kleinschalige tuinbouw, natuurzones en recreatie.

Back To Top