skip to Main Content

Het unieke Oosterdelgebied, aan de oostkant van Broek op Langedijk, is ongeveer 80 hectare groot en bestaat uit ruim 200 eilanden. Het is het laatst overgebleven deel van het Rijk der Duizend Eilanden. Dat telde oorspronkelijk meer dan 15.000 eilanden.

Stichting Veldzorg Oosterdel beheert dit gebied. Met als uitgangspunt behoud van het cultuurhistorisch landschap door het karakteristieke patroon van land en water intact te houden. Zo nodig wordt het in de oude staat teruggebracht. Daarnaast wordt gestreefd naar voortzetting van het cultuurhistorisch karakteristieke gebruik van de akkers. Zorgtuinderij Oosterheem maakt realisatie van deze doelstelling mede mogelijk.

Verder waakt de stichting over handhaving van de vaarregels, het in standhouden van de cultuurgronden en de toegankelijkheid voor recreatie.

Back To Top