skip to Main Content

Stichting Veldzorg Oosterdel is namens Staatsbosbeheer de beheerder van de Oosterdel. Dit gebied maakt deel uit van de zogenaamde Blauwe Loper (de waterverbindingen in het HAL-gebied). Stichting Veldzorg Oosterdel is sinds 8 oktober 2005 met deze taak belast. De criteria voor het beheer zijn:

  • De cultuurhistorische waarden van het cultuurlandschap herstellen en handhaven
  • Natuur en milieu-educatieve waarden herstellen en handhaven
  • Het versterken van de functie van het Oosterdelgebied als museaal landschap.

Het Oosterdelgebied verkeert nu landschappelijk en cultuurtechnisch in de situatie van voor de ruilverkaveling van 1965 en heeft een schakelfunctie tussen de grootschalige en stedelijke ontwikkeling binnen de gemeente Langedijk en de kleinschalige dorpse situatie van Broek op Langedijk.

Beleidsplan stichting Veldzorg Oosterdel voor de periode 2020-2025

Jaarplan 2022

Back To Top