skip to Main Content

Stichting Veldzorg Oosterdel is opgericht op 16 mei 2003. In de statuten staat dat de stichting als doel heeft ‘het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschapskundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan het landschapsreservaat Oosterdel.’

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het -daar waar van toepassing- in samenhang met elkaar beheren, bewaken en beschermen van dit gebied op een wijze waarbij zoveel mogelijk particuliere initiatieven, door middel van vrijwilligerswerk met steun van professionelen, worden ontplooid en voorwaardenscheppend ondersteund en voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Back To Top