skip to Main Content

Pilot bootregistratie van start in Langedijk

Booteigenaren in Langedijk kunnen vanaf 2 augustus, komende maandag, een registratienummer aanvragen. De gemeente start met een proef bootregistratie om de veiligheid op het water te verbeteren.

Steeds meer mensen recreëren op de wateren van Langedijk. De laatste jaren zijn er steeds meer klachten over het gedrag van waterrecreanten en gevaarlijke situaties op het water.

Om daar wat tegen te doen stemde de gemeenteraad onlangs in met de invoering van de proef met bootregistratie. Pleziervaartuigen die varen in de openbare wateren gelegen binnen het Rijk der Duizend Eilanden dienen te beschikken over een gratis sticker met een uniek registratienummer.

Elektrisch

Vaartuigen met een landelijke registratie zijn uitgesloten. Ook niet-gemotoriseerde vaartuigen, elektrisch aangedreven vaartuigen en vaartuigen die zijn geregistreerd bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland zijn uitgesloten van deze registratieplicht.

Het registratienummer helpt bij het achterhalen van de eigenaar van het vaartuig. Handhavers kunnen dan het gesprek aangaan met overtreders. Daarnaast geeft de bootregistratie meer informatie over het aantal boten in de gemeente, de kenmerken daarvan en de wijze van stalling.

De bootregistratie is in eerste instantie een pilot die loopt tot 31 december 2022. Na deze periode vindt er een evaluatie plaats. Als de pilot succesvol is zal de bootregistratie permanent worden ingevoerd.

Overlast

„Veiligheid op het water is in het belang van iedereen in Langedijk die op en rond het water wil recreëren”, zegt wethouder Ad Jongenelen.

Volgens hem is de bootregistratie niet bedoeld om met het vingertje te wijzen naar degene die overlast geeft. „Maar juist om te kunnen signaleren waar overlast is. We kunnen dan zien van wie de boot is en naar aanleiding daarvan het gesprek aangaan. Met een goed gesprek valt veel op te lossen. We treden op tegen overlast, zacht waar het kan, hard waar het moet.”

Registratie kan vanaf 2 augustus via de website: www.gemeentelangedijk.nl/varen. De aanvrager ontvangt voor beide zijden van de boot een sticker.

Naast de registratieplicht heeft de gemeenteraad ook bepaald dat varen tussen zonsondergang en zonsopgang wordt verboden. Verder worden recreanten met bebording beter op de hoogte gebracht van de vaarregels.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top