skip to Main Content

Stichting Veldzorg Oosterdel respecteert de privacy van haar huurders, adoptanten en vrijwilligers. We leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig en we gaan er zorgvuldig mee om. We gebruiken de gegevens voor het aangaan en uitvoeren van huur-, adoptie en vrijwilligersovereenkomsten, om ons werk als beheerder en verhuurder goed uit te kunnen voeren en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die we verwerken zijn: geslacht, namen en voorletters, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Veldzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Veldzorg verstrekt geen gegevens aan derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@oosterdel.nl.

Back To Top