skip to Main Content

Stichting Veldzorg tegen plannen hoogbouw stationsgebied Heerhugowaard

Cultuurlandschap het Oosterdel is een cultureel erfgoed waar we bijzonder zuinig op dienen te zijn. 850 jaar geleden aangelegd en nog steeds in de staat zoals het destijds is gemaakt. Was het een gebouw geweest, dan stond het gegarandeerd op de monumentenlijst. Een gebied waar je de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland kunt ervaren. Waar je jezelf weer even geestman of geestvrouw kan voelen. Eeuwenlang was dit een open gebied. Van Koedijk of Broek keek je naar Warmenhuizen. Het is een authentiek en daardoor uniek landschap. Een gebied dat je maar een keer kunt bederven. Helaas geen status van cultureel erfgoed, maar dat neemt niet weg dat het een cultuurmonument is.

Cultuurlandschap Oosterdel heeft wel een andere status. Het is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN voorheen ecologische hoofdstructuur) dat de Schermer (Eilandspolder) via het kanaal Omval Kolhorn verbindt met de Noordboog van de provincie. Ook is er verbinding met het Noordhollands Duinreservaat.

Het NNN wordt beschermd op grond van onze Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De provincie Noord-Holland is in veel gevallen bevoegd om een afweging te maken als sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met de bijzondere kenmerken en waarden van het natuurgebied. In het bestemmingsplan om hoogbouw bij De Krul mogelijk te maken, worden wel de Natura 2000-gebieden genoemd die op ruim 8,5 km afstand liggen maar wordt er niet ingegaan op de gebiedsbescherming voor het NNN dat op een steenworp afstand van Stationsstraat 114, de beoogde bouwlocatie, ligt. Bij de planvorming van Broekhorn heeft de provincie toentertijd  haar verantwoordelijkheid wel genomen door hoogbouw (4 woonlagen) niet toe te staan.

De onderbouwing van de gemeente waarom de provincie een aantal jaren terug 4 bouwlagen niet verantwoord vond en nu een bouwwerk van 27 m hoog wel aanvaardbaar zou moeten vinden, is nergens te vinden. Wij zullen dan ook niet aarzelen de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit wederom te vragen wat zijn oordeel is over deze groene hulk van 9 bouwlagen aan de rand van het Oosterdel.

De gemeentebesturen van Heerhugowaard en Langedijk voeren na de zomer van 2018 overleg over samenwerking in gebiedsontwikkelingen, zoals het Heerhugowaardse stationsgebied. We juichen het toe dat is afgesproken, dat er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau samengewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in relatie tot de directe omgeving, met daarbij bijzondere aandacht voor het Oosterdelgebied.  De resultaten van dit overleg zijn tot nu toe nogal teleurstellend. Het enige waaruit die bijzondere aandacht voor het Oosterdelgebied tot nu toe blijkt, is de voorwaarde dat het te realiseren hoogbouwaccent landschappelijk dient te worden ingepast. In het ontwerp bestemmingsplan is dit vertaald naar het feit dat de gevels van het pand groen worden en dat het gebouw iets anders wordt gepositioneerd.

Dit is bijzonder mager en nauwelijks serieus te nemen. Wij zijn benieuwd naar echt substantiële maatregelen waaruit gaat blijken dat er bijzondere aandacht is voor het Oosterdelgebied.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top